O spoločnosti

V rámci Žilinského a Prešovského kraja ponúkame široký sortiment tlače, cigariet a tabakových výrobkov, kávy, alko a nealko nápojov a doplnkového tovaru, určených na predaj prostredníctvom trafík a novinových stánkov.

O spoločnosti

Spoločnosť MEDIAPRESS Poprad, spol. s r. o. bola založená v roku 1995 ako lokálna distribučná spoločnosť, ktorá zabezpečovala distribúciu a predaj periodickej a neperiodickej tlače. Jej pôsobnosť sa v priebehu rokov rozšírila do regiónov Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, a Gelnica.

V súčasnosti prevádzkujeme vlastnú maloobchodnú sieť, v ktorej svojim zákazníkom ponúkame okrem širokého sortimentu tlače aj tabakové výrobky, doplnkový tovar a služby. V máji 2021 prišlo k zlúčeniu so spoločnosťou TOPAS D.A., s.r.o. Ružomberok, po ktorom sa pôsobenie spoločnosti rozšírilo o regióny Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Dolný Kubín, a Tvrdošín.